fusies

 • Naast allerlei losse samenwerkingsverbanden zoals beheerscontracten, poolovereenkomsten, kartels, licentieovereenkomsten en franchising is fusie wel de meest vergaande vorm. Te denken valt hierbij aan het samengaan van eenmanszaken in een maatschap of vennootschap onder firma of de vorming van een dochtermaatschappij door twee besloten vennootschappen op een afgebakend gebied en zelfs een volledige integratie van twee besloten (naamloze) vennootschappen.

 • Fusies

taxatie van bedrijven

 • De meest voor de hand liggende manier is natuurlijk een diepgaand boekenonderzoek. Daarmee kan in ieder geval duidelijkheid verkregen worden over het verleden van de onderneming en de hoogte van het eigen vermogen. Consensus tussen partijen is hier meestal geen probleem. Waar de verschillen van mening meestal wel ontstaan is bij het bepalen van de hoogte van de goodwill. Denk bij voorbeeld aan de volgende factoren: markpositie van de onderneming verborgen reserves aansprakelijkheden (schadeclaims, vervuilde grond enz.) marktontwikkelingen veranderende wetgeving in binnen- en buitenland technologische ontwikkelingen Deze opsomming, die natuurlijk niet uitputtend, is geeft aan dat een onafhankelijk advies onontbeerlijk is. In voorkomende gevallen zal Multiraedt daarbij gebruik maken van specialisten zoals een beëdigd makelaar i.g.v. onroerend goed of een bedrijf gespecialiseerd in de waardebepaling van roerende zaken.

 • Taxaties van bedrijven

participaties

 • Het advieswerk bij een participatie is grotendeels hetzelfde als bij een overname of fusie. Het haalbaarheidsonderzoek behelst een grondige analyse van het bedrijf en de jaarrekening. Daartoe behoort uiteraard ook een goed onderbouwde prognose voor de toekomst. Uiteindelijk zal de rapportage onder meer de volgende punten bevatten: Waardebepaling van het bedrijf. Fiscale consequenties Juridische voorwaarden Randvoorwaarden Financieringsmogelijkheid

 • Participaties

adviesbureau multiraedt

 • Als deskundig bedrijfsadviseur onderscheidt Multiraedt zich door een multi-disciplinaire aanpak van diverse organisatievraagstukken en ondersteuning van beleidsbeslissingen. Tot het brede adviesterrein behoren zowel bedrijfseconomische als fiscaal-juridische onderwerpen. Doordat de ervaring van Multiraedt gebaseerd is op succesvol ondernemerschap kan tevens een substantiële bijdrage geleverd worden op het meer commerciële vlak zoals het ontwikkelen van een nieuwe marktstrategie.

 • Multiraedt

interim management

 • Natuurlijk pretendeert Multiraedt niet voor alle gevallen de meest voor de hand liggende keuze te zijn wanneer interim management nodig is. Wel is het zo dat Multiraedt in het segment van kleine en middelgrote ondernemingen beschikt over zeer ruime en gediversificeerde ervaring. Tijdelijke stationering bij een onderneming biedt de mogelijkheid het advieswerk meer diepgang te geven en vormt vaak de basis voor een lange termijn relatie met de ondernemer doordat Multiraedt ingeschoten is op de specifieke kenmerken van het bedrijf. Een deskundig klankboord geeft de ondernemer een ruimer perspectief waarmee hij zijn voordeel kan doen. Interim management bij crisis of dreigend faillissement levert een koel hoofd in moeilijke tijden. Juist in dit soort situaties komt de deskundigheid en strikt zakelijke instelling van de interim manager het best tot zijn recht. U kunt uiteraard vrijblijvend contact met ons opnemen, zie contactpagina.

 • Interim management

ondernemingsplannen

 • Volgens Multiraedt dient een gedegen ondernemingsplan de volgende ingrediënten te bevatten: Duidelijke doelstellingen en plan van aanpak Marktonderzoek Financiële prognose Doelgerichte marketingstrategie Multiraedt is in staat in nauw overleg met u een professioneel plan op te stellen, dat niet alleen een leidraad vormt voor het te voeren beleid binnen de onderneming, maar tevens kan dienen als basis voor besprekingen met derden zoals de bank (zie ook onze tippagina). Indien u gebruik wilt maken van de ervaring van Multiraedt bij het opstellen van uw ondernemingsplan neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op, zie contactpagina.

 • Ondernemingsplannen

international advice

 • As an independent business consultant Multiraedt has expertise in the following wide range of subjects. Company start-ups Mergers Take-overs Valuations of companies Marketing and market research Interim management

 • International advice

asesor internacional

 • Como consultora independiente Multiraedt cuenta con experiencia en una amplia gama de especialidades. Creación de empresas Venta de empresas Fusiones Tasación de empresas Marketing y análisis de mercado Gestión provisional Planificación empresarial Todas los temas mencionados arriba precisan de una pericia propia, pero además, un profundo conocimiento de las condiciones locales. Por esa razón se hace imprescindible contar con un asesor local, bien integrado.

 • Asesoramiento internacional

systeemanalyse

 • Een systeemanalyse geeft inzicht in de doelmatigheid en afhankelijkheden van de informatiestromen binnen de onderneming en in relatie tot de buitenwereld. Meestal vormt dit een onderdeel van een meer omvattende ondernemingsscan. De conclusie van de scan kan zijn, dat bepaalde bedrijfsprocessen en de daarvoor gebruikte software beter op elkaar afgestemd dienen te worden. Belangrijke onderdelen van de analyse zijn: Klantgerichtheid Interne- en externe communicatie Workflow en technische procedures Afhankelijkheden Draagvlak binnen de organisatie Het gebruik van standaarden

 • Systeemanalyse

opstarten van ondernemingen

 • Elke startende ondernemer begint met een idee dat uitgewerkt dient te worden in een alles omvattend business plan. Belangrijke onderdelen daarbij zijn onder meer: Marktonderzoek Lokatie van de onderneming Goed onderbouwde prognoses Marketing plan Juridische structuur Een dergelijke stelselmatige aanpak geeft natuurlijk een goede indicatie omtrent het benodigde startkapitaal en eventuele financieringsbehoefte. Dat kan dan op zijn beurt weer leiden tot een bancaire kredietaanvraag. Dit hele proces doormaken zonder de hulp van een ervaren bedrijfsadviseur komt de slagingskans van de opstartende onderneming niet ten goede. Investeren in een goed advies kan daarom weleens de meest rendabele beslissing zijn in het prille ondernemersbestaan. Zie voor meer informatie: Tips Voor Startende Ondernemers Deel I Tips Voor Startende Ondernemers Deel II Nuttige informatie voor startende ondernemers

 • Opstarten van bedrijven

vastgoed

blog

 • blog multiraedt: interssante artikelen over economie en ondernemingsproblematiek

 • Blog

tips

bedrijfsovername

 • Bij bedrijfsovernames komen vele belangrijke facetten aan bod die een voornamelijk technische aanpak vereisen. Te denken valt onder meer aan: Strategische marktsituering van de onderneming Waardering van aktiva en passiva Personele evaluatie,eventuele onmisbaarheid indachtig Cijfermatige ontleding van het verleden en prognose voor de toekomst Contraktuele afhandeling met ingebouwde garanties Eventuele financiering De veelheid van onderwerpen en aandachtspunten en natuurlijk het belang van een bedrijfsovername maken het inschakelen van een ervaren adviseur zoals Multiraedt onontbeerlijk.

 • Bedrijfsovername

marketing

 • Vanwege de complexiteit en het belang is advies en vooral onafhankelijk advies onontbeerlijk. Zo zullen reklamebureaus niet altijd oog hebben voor de lange termijn, maar hun adviezen laten beinvloeden door eigen belang. Dat hoeft niet eens bewust te gebeuren, maar komt vaak totstand door een te nauwe focus op het eigen werkterrein en een soms wel erg optimistische verwachting omtrent de resultaten van hun strategie. Zoals blijkt uit ons profiel Over Multiraedt kunnen wij terugvallen op een zeer ruime ervaring ten aanzien van de vele facetten van het marketing gebied. Zo is veel ervaring opgedaan in het verkopen van produkten en diensten via postorder en winkelketen enerzijds en diensten via een combinatie van seperate vestigingen en vertegenwoordigers anderzijds.

 • Marketing